Στο βιβλίο μου, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, παρουσιάζονται στοιχεία και θεωρητικά υποδείγματα για την κατανόηση και την ανάλυση όλων των πτυχών που αφορούν τις σύγχρονες οικονομίες και την παγκόσμια οικονομία.

Αναλύονται διεξοδικά το διεθνές εμπόριο, η μετανάστευση, οι διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων, ο προσδιορισμός των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το ισοζύγιο πληρωμών, οι εγχώριες και οι διεθνείς επιπτώσεις της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής, η μακροχρόνια ανάπτυξη, ο εξωτερικός δανεισμός και οι κρίσεις εξωτερικού χρέους, καθώς και τα προβλήματα του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, το βιβλίο αναφέρεται στην ανάλυση του ρόλου και της σημασίας των διεθνών οικονομικών θεσμών που είναι προσανατολισμένοι στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών, οικονομικών και νομισματικών σχέσεων.

Το βιβλίο πρόεκυψε από τις αναλυτικές σημειώσεις των διαλέξεων μου στους φοιτητές του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και οι οποίες είχαν αναρτηθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα ειδικό ιστολόγιο.

Το βιβλίο διαφέρει από την υπάρχουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία ως προς το ότι επιχειρεί να συνδυάσει τη θεωρία με την ιστορική αλλά και την πρόσφατη πραγματικότητα για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.

Επιπλέον, το βιβλίο αυτό έχει ένα σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό και αναλύει διεξοδικά τις διεθνείς πτυχές της ελληνικής οικονομίας και τη σχέση της με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή οικονομία και τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οικονομικούς θεσμούς.

Σύνδεσμος για το Βιβλίο

Advertisement