Ο εκδοτικόs οίκος MIT Press εκδίδει εντός του 2019 το νέο βιβλίο του καθηγητή Γιώργου Αλογοσκούφη, με τίτλο Dynamic Macroeconomics (Δυναμική Μακροοικονομική)

Το βιβλίο αυτό είναι ένα προχωρημένο εγχειρίδιο Μακροοικονομικής, βασισμένο στις πανεπιστημιακές παραδόσεις του καθηγητή Αλογοσκούφη στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην περίοδο 2009-2016.

Η μακροοικονομική επικεντρώνεται στην ανάλυση των οικονομιών στο σύνολό τους. Το βιβλίο παρουσιάζει τις κύριες μακροοικονομικές θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης και των οικονομικών διακυμάνσεων. Αναλύει αυτές τις θεωρίες μέσω μιας σειράς δυναμικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας, οι οποίες βασίζονται στη διαχρονική βελτιστοποίηση εκ μέρους οικονομικών παραγόντων, όπως τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση. Αναλύει επίσης τον ρόλο της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο τέτοιων υποδειγμάτων.

Η διαχρονική προσέγγιση, βασισμένη στη χρήση δυναμικών υποδειγμάτων γενικής ισορροπίας, είναι σήμερα η κυρίαρχη προσέγγιση της μακροοικονομικής. Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθείται σε αυτό το βιβλίο.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προχωρημένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές οικονομικής επιστήμής. Είναι επίσης κατάλληλο για εκπαιδευμένους οικονομολόγους που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη δυναμική μακροοικονομική.

Σύνδεσμος στον Ιστότοπο του MIT Press

Σύνδεσμος στον ιστότοπο του βιβλίου