Η εργασία του καθηγητή Γιώργου Αλογοσκούφη, The Clash of Central Bankers with Labour Market Insiders, and the Persistence of Inflation and Unemployment, (Η Σύγκρουση των Κεντρικών Τραπεζιτών με το Κατεστημένο στην Αγορά Εργασίας και η Εμμονή του Πληθωρισμού και της Ανεργίας), η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό  Economica, (Ιανουάριος 2018), αναδείχθηκε σε μία από τις πρόσφατες εργασίες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Ανάμεσα στις εργασίες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ του Ιανουαρίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2018, η εργασία αυτή ήταν ανάμεσα σε αυτές με τις περισσότερες ηλεκτρονικές λήψεις (downloads) στους 12 μήνες που ακολούθησαν την ηλεκτρονική της δημοσίευση.

Σύμφωνα με επιστολή του περιοδικού στον Γιώργο Αλογοσκούφη, στις 6 Ιουνίου 2019, «Η εργασία σας είχε άμεση επίπτωση και επιρροή, συμβάλλοντας σημαντικά στην πρόοδο του ερευνητικού σας πεδίου. Σε αναγνώριση αυτού, έχουμε την ευχαρίστηση να σας προσφέρουμε ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην βελτίωση του προφίλ του περιοδικού, έτσι ώστε εργασίες σαν την δική σας να αποκτήσουν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.».

Σύνδεσμος στο Αντίγραφο του email από την Economica

Σύνδεσμος στην εργασία στο site του περιοδικού Economica, Ιανουάριος 2018

 

Advertisement