Το μάθημα Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, προσφέρεται στους προπτυχιακούς σπουδαστές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2019 διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο από τον καθηγητή Γιώργο Αλογοσκούφη.

Κεντρικός άξονας είναι η μελέτη της πορείας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από τον 18ο αιώνα ως τον 21ο αιώνα, καθώς και η μελέτη των προβλημάτων και των κρίσεων που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία σε αυτή την πορεία.

Διερευνώνται οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης της οικονομίας και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων και θεσμών, καθώς και στις επιπτώσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και της οικονομικής πολιτικής.

Σύνδεσμος στον Ιστότοπο του Μαθήματος Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας