Το μάθημα Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, προσφέρεται στους προπτυχιακούς σπουδαστές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Από τον Οκτώβριο του 2019 διδάσκεται από  τον καθηγητή Γιώργο Αλογοσκούφη.

Κεντρικός άξονας του μαθήματος είναι η μελέτη της πορείας μετασχηματισμού και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από τον 19ο αιώνα ως τον 21ο αιώνα, καθώς και η μελέτη των προβλημάτων και των κρίσεων που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία σε αυτή την πορεία.

Διερευνώνται οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης του κράτους και της οικονομίας της νεότερης Ελλάδας και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο και τις αλληλεξαρτήσεις των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ιδεών, συνθηκών και θεσμών, καθώς και στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών συνθηκών και της παγκοσμιοποίησης, σε συνάρτηση με τις επιλογές πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων.

Σύνδεσμος στον Ιστότοπο του Μαθήματος Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας

Βασικό βοήθημα

Αλογοσκούφης Γιώργος, Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονομία: Από το 1821 έως Σήμερα, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg

Advertisement