Αξιολόγηση Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης

Πρώτο με διαφορά κατατάσσεται το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σύμφωνα με έγκυρη μελέτη που παρουσιάζεται στην Καθημερινή, 23 Ιανουαρίου 2022.

Μεγάλη επιτυχία είναι και η δεύτερη θέση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Πρώτο με διαφορά το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ στην Ελλάδα. Η Καθημερινή, 23 Ιανουαρίου 2022

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη και των δύο Τμημάτων που συναποτελούν την Σχολή Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ.

Σύνδεσμος στην πλήρη μελέτη κατάταξης των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα

Advertisement