Νέο βιβλίο του Γιώργου Αλογοσκούφη, Εκδόσεις Gutenberg, 2021

Η οικονομία της νεότερης Ελλάδας έχει συμπληρώσει µια ιστορία δύο αιώνων. Κατά τη διάρκεια αυτών των διακοσίων χρόνων, η χώρα κατόρθωσε να περάσει από το περιθώριο της νοτιοανατολικής Ευρώπης στον πυρήνα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από µία φτωχή αγροτική επαρχία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας έχει µετατραπεί σε µία από τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και αυτό παρά τις δύο μεγάλες οικονομικές κρίσεις που έπληξαν τη χώρα το 2010 και το 2020.

Σε σχέση με το πρώτο ελληνικό κράτος του 1828, η Ελλάδα κατόρθωσε να τριπλασιάσει σχεδόν την εθνική της επικράτεια, ενσωματώνοντας μεγάλο μέρος των εδαφών στα οποία κατοικούσαν Έλληνες, να αυξήσει τον πληθυσμό της κατά 15 σχεδόν φορές και να αυξήσει το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων της κατά άλλες 15 φορές.

Η διαδικασία αυτή δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε γραμμική, ούτε αυτόματη. Υπήρξαν εθνικοί θρίαμβοι και εθνικές κρίσεις και καταστροφές, εξωτερικές και εμφύλιες συγκρούσεις, περίοδοι μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής προόδου και περίοδοι υφέσεων και μεγάλων οικονομικών κρίσεων.

Το βιβλίο αυτό επισκοπεί και αναλύει την ιστορία της οικονομίας της νεότερης Ελλάδας, από τις παραμονές του αγώνα της ανεξαρτησίας έως τις ηµέρες µας. Επικεντρώνεται στους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες των µετασχηµατισµών και της ανάπτυξής της, µε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο και τις αλληλεπιδράσεις των εθνικών, κοινωνικών και οικονομικών συσχετισμών, ιδεών, θεσμών και πολιτικών, καθώς και στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών συγκυριών και της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Στόχος του βιβλίου είναι η ερμηνεία των εξελίξεων, μέσα από την ανάλυση των βαθύτερων παραγόντων που προσδιόρισαν και προσδιορίζουν την πορεία του ελληνικού κράτους και της ελληνικής οικονομίας.

Σύνδεσμος στο Βιβλίο

Σύνδεσμος σε μια Βιβλιοκριτική του Αντώνη Παπαγιαννίδη

Advertisement